جهالت عملی
100 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چگونه می‌شود که یک انسان عالم باشد ولی عاقل نباشد و جهنمی شود؟ اگر علم نافع نبود و به مرحلة عمل نرسید به منزله جهل است و جهالت عملی فقط با عقل عملی برطرف می‌شود نه به وسیله دانستن و عالم بودن و عقل نظری. زیرا عقل عملی عهده‌دار عزم و انگیزه است و گرایش‌ها، مبدأ میل و انگیزه‌های درونی انسان، یک قائد و رهبر می‌طلبد و آن عقل عملی است. بسیاری از گنهکاران دانه‌درشت که پدیدآورندة مصیبت‌های بزرگ برای جامعه هستند مشکل علمی ندارند بلکه بیماری عقلی دارند و می‌دانند که کارشان معصیت است ولی عامدانه انجام می‌دهند. عالم گنهکار به نوعی گرفتار سفاهت است بنابراین جای تعجب نیست که اگر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به شُریح قاضی که دَه‌ها سال از زمان خلفای قبلی سابقه قضاوت برای مردم داشت و حلال و حرام الهی را به خوبی می‌دانست می‌فرماید این عقلی که به تو فرمان خرید منزل به قیمت هشتاد دینار داده است، هم اسیر است و هم ناسالم.
دانلود