پابرهنه شو
67 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی موضوع «کفش» و «تعلقات مادی» انسان‌ها در آیات، روایات، بیان حکما و شعرا. شامل سه بخش و شانزده فصل می‌باشد که در حال اخذ مجوز برای چاپ و انتشار است.